Przeprowadzenie w 2014r. okresowych 5-cio letnich kontroli budynków.

  W okresie od maja 2014 r. do sierpnia 2014 r., przeprowadziła okresowy pięcioletni przegląd           techniczny budynków będących w zasobie:

  Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej „Energetyk” mające w swoim zasobie około 1100         mieszkań w tym garaży i lokali usługowych w 31 budynkach.

  Spółdzielni Mieszkaniowej „KOLEJARZ” mające w swoim zasobie około 210 mieszkań w tym garaży   i lokali usługowych w 5 budynkach.

  Wspólnocie Mieszkaniowej  „Jastrzębia 4” mające w swoim zasobie około 20 mieszkań.

Uczestniczyliśmy przy realizacji takich budynków jak Aquarius Buisness House we Wrocławiu (2012/2014) i Centrum Handlowo Usługowo-Rozrywkowego Nowy Rynek w Jeleniej Górze (2014/2015)


Prowadzenie okresowych kontroli w zespole budynków we Wrocławiu.
Współpraca przy remoncie pomieszczeń Politechniki Wrocławskiej  (kierownik budowy)Inwentaryzacja dworku do sporządzenia dokumentacji budowlanej do uzyskania pozwolenia na budowę.Ocena wykonanych prac remontowych dachu na zabytkowym pałacu.