Nasza firma świadczy pełny zakres usług związanych z przygotowaniem, realizacją, uruchomieniem inwestycji zgodnie z poniższą ofertą.

Obiekty noworealizowane:
 • Opracowanie i kompletowanie dokumentacji prawnej, projektowej, projektowo-kosztorysowej
  dla robót remontowych lub inwestycyjnych. 
 • Uzyskanie stosownych decyzji administracyjnych dla realizacji robót budowlanych. 
 • Pełnienie funkcji koordynatora robót inwestycyjnych lub remontowych. 
 • Sporządzanie, weryfikacja i ocena kosztorysów budowlanych. 
 • Pełnienie funkcji kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego robót budowlanych. 
 • Doradztwo i przygotowanie obiektów do przekazania do użytkowania. 
 • Doradztwo i udział w zamówieniach publicznych wg ustawy PZP. 

Obiekty istniejące:
 • Weryfikacja budowlana budynków deweloperskich (mieszkania, domy) przeznaczone do odbioru. 
 • Sporządzanie i prowadzenie książek obiektów budowlanych. 
 • Sporządzanie okresowych przeglądów technicznych obiektów budowlanych. 
 • Wykonanie opinii, ekspertyz technicznych dla stanu technicznego budynków i budowli. 
 • Pomoc przy legalizacji samowoli budowlanych. 
 • Charakterystyka energetyczna budynku. 
 • Wykonywanie świadectwa charakterystyki energetycznej budynków, domów, mieszkań, lokali użytkowych, biur itp. 
 • Wykonywanie audytów energetycznych.