Nasza firma świadczy pełny zakres usług związanych z przygotowaniem, uruchomieniem i realizacją, inwestycji zgodnie z poniższą ofertą.

Obiekty noworealizowane:
 • Opracowanie, kompletowanie dokumentacji prawnej, projektowej, projektowo-kosztorysowej
  niezbędnej do rozpoczęcia inwestycji. 
 • Uzyskanie stosownych decyzji administracyjnych dla realizacji inwestycji. 
 • Pełnienie inwestorstwa zastępczego 
 • Sporządzanie, weryfikacja i ocena kosztorysów budowlanych. 
 • Pełnienie funkcji kierownika budowy, inspektora nadzoru inwestorskiego, projekt menagera.  
 • Doradztwo i przygotowanie obiektów do przekazania do użytkowania. 
 • Doradztwo i udział w zamówieniach publicznych wg ustawy PZP. 

Obiekty istniejące:
 • Weryfikacja techniczna budynków przeznaczone do zakupu. 
 • Sporządzanie i prowadzenie książek obiektów budowlanych. 
 • Sporządzanie okresowych przeglądów technicznych obiektów budowlanych. 
 • Wykonanie opinii, ekspertyz technicznych dla stanu technicznego budynków i budowli. 
 • Charakterystyka energetyczna budynku. 
 • Wykonywanie świadectwa charakterystyki energetycznej budynków, domów, mieszkań, lokali użytkowych, biur itp.